Недвижими имоти "Славина" - Шумен

About Us Славина Трейдинг Груп ЕООД вече повече от 20 години доказва на клиентите си своя професионализъм, коректност и опит.

От основаването на фирмата през 1991 година до настоящия момент фирма „Славина” се развива и разширява дейността си на пазара за недвижими имоти. Строителство на нови жилищни сгради - Новите сгради, които строи "Славина" са символ и еталон за качество. Ние строим сгради, които са достъпни за всички потребители като цени и начин на плащане.


Portfolio Гъвкавите схеми на заплащане, както и гарантираното банково кредитиране правят нашите оферти търсени, както от български, така и от чуждестранни клиенти.

По всяко време агенция "Славина" може да Ви предложи много оферти за продажба, покупка и отдаване под наем на градски и селски недвижими имоти, земеделски земи и парцели.

Екипът, работещ в нашата фирма е гарант за Вашето доверие.


В сайта можете да намерите актуална информация относно офертите за недвижими имоти, които предлагаме:

  • продажба
  • отдаване под наем
  • списъци на необходимите документи за покупка, продажба, отдаване под наем
  • строителство
  •