Покупко-продажба на имоти

For Sale

Документи, необходими за продажба на недвижими имоти:

 • данъчна оценка
 • нотариален акт, договор за продажба, договор за доброволна делба, съдебно решение, решение на поземлени комисии и др.
 • скица /кадастър/
 • удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • предварителен договор за покупко-продажба /не е задължителен/
 • лична карта
 • пълномощно, ако е необходимо
 • удостоверение за вещни тежести
 • Документи, необходими за покупка на недвижими имоти:

 • удостоверение за липса на тежест върху имота - в случай на покупка със заем
 • лична карта
 • пълномощно, ако е необходимо
 • Отдаване под наем

  For Rent

  Документи, необходими за отдаване под наем на имоти:

 • нотариален акт на имота, договор за продажба, договор за доброволна делба, съдебно решение и други, доказващи правото на собственост върху съответния имот
 • лична карта
 • пълномощно - в случаите, когато лицето не е собственик
 • Документи, необходими за наемане на имоти:

 • лична карта
 • Покупко-продажба на земеделски земи

  Plots for sale

  Документи, необходими за продажба на земедлски земи:

 • данъчна оценка
 • нотариален акт, решение от поземлена комисия, договор за делба
 • скица /кадастър/
 • лична карта
 • пълномощно - когато е необходимо
 • Документи, необходими за покупка на земедлски земи:

 • удостоверение за липса на тежест върху имота
 • лична карта
 • пълномощно - ако е необходимо
 •