Строителство

Building Славина Трейдинг Груп ЕООД разполага с инженерно-технически персонал с дългогодишен професионален опит в жилищното строителство.

Фирмата има възможности за изпълнение на големи строителни обекти и разполага с утвърдени екипи от зидари, мазачи, кофражисти, Ел. и ВиК специалисти, изпълнители на топло- и ходроизолации, заварчици, монтажници, бояджии, изпълнители на облицовки и настилки.

Всички работници, са с издаден сертификат от лицензирани за съответната дейност фирми.